wiki:WikiStart

Version 3 (modified by speakman, 14 years ago) (diff)

--

Välkommen till Piratpartiet webbstrategi och utveckling

En liten demoinstallation av Trac för att visa på potentialen.

Man kan t.ex. göra filter i länkar till Tickets-listan:

Eller varför inte alla tickets med högsta prioritet:

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden