wiki:WikiStart

Version 39 (modified by sikevux, 12 years ago) (diff)

--

Välkommen till Piratpartiets buggrapporteringsverktyg!

Här kan du:

Rapportera in fel

Ibland blir det fel. Berätta om upptäckta fel här så lagar vi. Tack!

Föreslå förbättringar

Har du en idé, eller sett något som kunde göras bättre? Du får gärna föreslå förbättringar. Försök gärna få med 3 pirater som stödjer idén, så ökar chansen markant att den blir genomförd.

Programmera

Om du kan programmera finns det förstås alltid något att göra! Titta på programmering samt gamla sidan  http://www2.piratpartiet.se/programmera för inspiration.

Se tickets per ämnesområde

Prioriterade tickets

#888
Fel länk i mail "Frivilliga som tilldelats dig."
#1085
Mibew -Notifieringar trasiga i opera + Firefox 4.*(betorna/nattliga byggen)
#1204
Buggar i valsedelsamin

#81
"Nollställa" välkomstbrev vid byte av funktionär
#752
Automatiskt kommunval saknas på https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/Add.aspx
#1274
Sammanfoga yrkanden
#1275
förenkla administreringen av voteringar/yrkanden