Ticket #287 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

problem med valboken

Reported by: ronny.nord@… Owned by: speakman
Priority: blocker Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

asså jag behöver valboken.. det är fel på fanskapet jag kan inte se mitt distrikt och jag ska ha tillgång till tomelilla och simrishamn också..

som det ser ut nu så verkar bara tomelilla fungera.. men det har varit i perioder.. ibland funkar ingenting.. ibland bara skåne söder

detta måste lösas ASAP då jag inte kan få tag på mina volontärer

mvh ronny nord

Change History

comment:1 follow-up: ↓ 2 Changed 14 years ago by andreas

Hej

Tack för att du tar dig tid att rapportera.

Du tror inte du skulle kunna vara lite mer specifik med exakt vad det är som inte fungerar?

Tiden börjar rinna ut eftersom förtidslokalerna öppnar på onsdag så vore ytterst tacksam om du kunde återkomma så fort som möjligt med lite mer detaljer eller komma in på #ppvalbok på irc.piratpartiet.se

comment:2 in reply to: ↑ 1 Changed 14 years ago by Oldtimer

Replying to andreas:

Hej

Tack för att du tar dig tid att rapportera.

Du tror inte du skulle kunna vara lite mer specifik med exakt vad det är som inte fungerar?

Tiden börjar rinna ut eftersom förtidslokalerna öppnar på onsdag så vore ytterst tacksam om du kunde återkomma så fort som möjligt med lite mer detaljer eller komma in på #ppvalbok på irc.piratpartiet.se

Förmodligen är han inte inlagd som ansvarig funktionär. Sju av mina fjorton kommunledare har samma problem (se ticket #122). Jag håller med om att tiden börjar rinna ut. Frågan är när detta kan fixas?

comment:3 Changed 14 years ago by speakman

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu kan man sätta specifika valsedelsansvariga på varje region och dessa har därmed tillgång till alla dess administrativa funktioner också. Öppna åter ticketen om något fortfarande inte fungerar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.