Timeline


and

12/01/12:

22:08 Ticket #1265 (Förtydliga hur jämka fungerar) closed by Johanmlg
fixed
13:33 Ticket #1287 (Information om man skriver för kort motivering till yrkanden) created by agnesson
En popup som säger "Är du verkligen säker på att du inte ska skriva en …
13:31 Ticket #1286 (visa "mina kontaktuppgifter") created by agnesson
På något sätt, antingen högst upp sidan, eller som popup när man lagt ett …
12:51 Ticket #1285 (Diskutera politiska motioner inom samma kategori i klump) created by agnesson
Istället för att behandla "motion 1 om intergritet" och "motion 2 om …
01:40 Ticket #1273 (Markera i trädmenyn när motioner innehar olästa inlägg) closed by agnesson
wontfix: Använd "senaste inlägg". vbulletin kommer enbart att vara mötet i …
01:29 Ticket #1284 (Gilla inlägget: ta bort radbryt) created by agnesson
Rutan för gilla inlägget innehåller ett onödigt radbryt.
01:28 Ticket #1283 (Gilla inlägg - notifiering/statistik) created by agnesson
Visa de mest gillade inläggen. Lista de mest gillade inläggen per …
01:06 Ticket #1279 (mellanslag i länken för mote.piratpartiet.se) closed by agnesson
fixed: fixed
01:01 Ticket #1256 (Ta bort ett steg när man väljer "gå till nästa") closed by agnesson
wontfix
00:59 Ticket #1282 (resultat från voteringar finns under flera flikar) created by agnesson
Exempelvis P39-Y03 för höstmötet2012
00:47 Ticket #1281 (slimma inlägget. Ta bort signaturer mm) created by agnesson
Förminska rutorna för inläggen på mötesplattformen. Ta bort signaturen och …
00:21 Ticket #1261 (Går inte att markera inlägg på sidan 1 på motioner) closed by agnesson
wontfix: Jättesvårt att lösa. Gå in under "redigera" för varje inlägg och välj där …

11/30/12:

22:01 Ticket #1280 (gamla voteringar i automatiska protokollfunktionen) created by agnesson
Det finns gamla voteringar som syns i den automatiska protokollfunktionen.
21:56 Ticket #1279 (mellanslag i länken för mote.piratpartiet.se) created by agnesson
Gå in på mote.piratpartiet.se så är det ett mellanslag i urlen.

11/24/12:

19:46 Ticket #1278 (förhandsgranska på motioner och nomieringar) created by agnesson
Förhandsgranskningen på motioner/motyrkanden och/eller nomineringar önskas …
19:44 Ticket #1277 (Motivera jämkning) created by agnesson
Lägga till möjligheten att få lägga en kommentar i samband med jämkning, …
19:40 Ticket #1276 (Skapa voteringsordning per motion och visa den där, och i en ...) created by agnesson
För varje motion så finns det en voteringsordningsruta där …
19:38 Ticket #1275 (förenkla administreringen av voteringar/yrkanden) created by agnesson
*Sidan med att lägga stänga, öppna voteringar, är väldans opedagogisk och …
19:36 Ticket #1274 (Sammanfoga yrkanden) created by agnesson
Mötespresidiet skulle behöva ett sätt att baka samman yrkanden (och alla …
19:22 Ticket #1068 (https://www.mittmjol.se alt. https://www.mittmjöl.se) closed by agnesson
wontfix: enbart tre inlägg från 2011.
19:19 Ticket #1273 (Markera i trädmenyn när motioner innehar olästa inlägg) created by agnesson
Markera i trädmenyn när motioner innehar olästa inlägg Tydligare visa när …
19:19 Ticket #1272 (Underlätta att lägga till / ta tillbaka sakpolitik/stadgar) created by agnesson
Medlemmar tror att vi ändrar sakpolitik genom att följa Annas …
18:21 Ticket #1271 (Sortera yrkanden i sifferordning) created by agnesson
Sorteringen på yrkanden i motioner är inte alltid i nummerordning.
18:05 Ticket #1270 (Bekräftelsemail på inskickad motion) created by agnesson
Ett mail som skickas ut när motionen är inskickad vore bra.
18:04 Ticket #1269 (Visa och dölj listan för samtliga nominerade) created by agnesson
Visa listan för samtliga nominerade tydligare, innan mötet har öppnat. När …
18:03 Ticket #1268 (adminsidan av nomineringar: Kunna ändra/lägga till mail/telefonnummer) created by agnesson
Mötespresidiet måste kunna ändra eller lägga till en mailadress och …
17:22 Ticket #1267 (I nomineringsmailet, ta med vem som har nominerat och varför) created by agnesson
För att sporra en person som har nominerats till mötet så bör det …
17:21 Ticket #1266 (Visa vem som har nominerat en valbar kandidat) created by agnesson
För att tydligare visa vem som har nominerat en person så bör detta synas …
17:18 Ticket #1265 (Förtydliga hur jämka fungerar) created by agnesson
Det är svårt att förstå hur jämkning fungerar. Det går att råka jämka bort …
17:17 Ticket #1264 (Änrda texten på svarssidan efter att man har accepterat en nominering) created by agnesson
Efter att man har accepterat sin nominering så kommer man till en sida som …
17:16 Ticket #1263 (förbättra sidan för nominering) created by agnesson
På sidan för nomineringar så är det otydligt att man först ska välja "mig …
17:15 Ticket #1262 (förbättra huvudinlägg, eller ta bort) created by agnesson
Sedan höstmötet 2012 är möjligheten till "Huvudinlägg" nytt. Det fungerade …

11/22/12:

16:34 Ticket #1261 (Går inte att markera inlägg på sidan 1 på motioner) created by agnesson
Kryssboxen för inlägg syns inte på sidan 1 för varje motion. Det går …
16:26 Ticket #1260 (Minska "så funkar det"-rutorna) created by agnesson
Så funkar det-rutorna är bra för nya deltagare, men de tar väldigt stor …
16:14 Ticket #1259 (Exportera hela/delar av mötet till en pdf) created by agnesson
Det finns medlemmar som har svårt att följa mötet digitalt. Att kunna …
16:05 Ticket #1258 (I adminsystemet, kunna flytta yrkanden mellan motioner/proppar) created by agnesson
Idag är det väldigt svårt att flytta yrkanden mellan olika motioner. En …
15:55 Ticket #1257 (Möjlighet för deltagarna att "rapportera" ett yrkande) created by agnesson
Yrkanden kan hamna fel och vara misstänkt utanför en motions område. Genom …
15:53 Ticket #1256 (Ta bort ett steg när man väljer "gå till nästa") created by agnesson
Idag under omröstningarna så finns knappen "Gå till nästa" för att skickas …
15:50 Ticket #1255 (I adminsystemet, första proppen ska heta P01, inte P1.) created by agnesson
Sorteringen bland proppar och motionern blir konstig när nummer 1-9 inte …
15:47 Ticket #1254 (Publicera mer statistik om mötet) created by agnesson
Det är kul att se hur många som följer mötet, hur många som röstar och så …
15:45 Ticket #1253 (Ändra texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar") created by agnesson
Texten "Yrkandet har deltagit i delvoteringar" är dålig. Kanske "Se …
15:44 Ticket #1252 (Sätta status "behandlas ej" på yrkanden som är avslagsyrkanden/ligger ...) created by agnesson
Idag när ett yrkande ligger utanför motionens område, alternativt …
15:42 Ticket #1251 (Automatiskt mailutskick till kandidater när ny fråga har kommit in) created by agnesson
För att öka pressen på att kandidater svarar på frågor i …
11:37 WikiStart edited by agnesson
(diff)
11:33 WikiStart edited by agnesson
(diff)

11/20/12:

11:05 Ticket #907 (Hemsidan om lokalvalen) closed by agnesson
wontfix: finns inte på nya hemsidan.
11:02 Ticket #897 (Engelsk(internationell besökare) version av suport länken på ...) closed by agnesson
wontfix: Piratspporten är borttagen på nya hemsidan.
10:32 Ticket #1206 (Visa flattr-knapp vid varje inlägg) closed by agnesson
fixed: Fixat med nya hemsidan
10:26 Ticket #916 (Nyheter saknar datummärkning) closed by agnesson
fixed: check på nya hemsidan
10:19 Ticket #1219 (Styrelse inte uppdaterad på hemsidan) closed by agnesson
fixed: Ny hemsidan
10:14 Ticket #653 (Arkivera lokala mailutskick i forumet) closed by agnesson
wontfix: Forumet ska dödas.
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.